Do czego służy wyłącznik krańcowy?

Osoby pracujące w magazynach z pewnością spotkały się z wyłącznikami krańcowymi, początkowymi i środkowymi. Przed podjęciem zatrudnienia w takim miejscu konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi włączników, wyłączników i wszelkich innych przycisków zainstalowanych w wózkach widłowych i pozostałych maszynach dostępnych w zakładzie pracy.

Zastosowania wyłącznika krańcowego

Wyłącznik krańcowyJeżeli zatem planujesz rozpoczęcie pracy w magazynie już przed rozmową kwalifikacyjną dowiedz się do czego służy wyłącznik krańcowy, aby w razie pytania pracodawcy znać jego zastosowania. Z pewnością wpłynie to na pozytywny odbiór Twojej kandydatury na stanowisko operatora wózka widłowego lub konserwatora maszyn mechanicznych w zakładzie. Takie urządzenie przydatne jest bowiem do całkowitego odłączenia urządzenia. Wyłącznik początkowy natomiast ma za zadanie w razie konieczności wyłączenie obwodu sterującego lub obwodu kierującego. Włącznie odpowiedniego przycisku powoduje, że osiągnięta zostaje właściwa pozycja pozwalająca na szybkie i sprawne wyłączenie maszyny bez obawy o uszkodzenie jej poszczególnych części. Niestety, każde użycie włącznika krańcowego powoduje zablokowanie sprzętu, a co za tym idzie konieczne będzie zgłoszenie zdarzenia do administratora sieci i kierownika zakładu. Po podpisaniu odpowiedniego protokołu i odblokowaniu sprzętu można kontynuować pracę w zakładzie.

Do czego zatem służy wyłącznik krańcowy i kto powinien zapoznać się z instrukcją jego obsługi? Wyłącznik krańcowy ma za zadanie zatrzymanie wózka widłowego lub innej maszyny używanej w magazynie. Powinien zostać uruchomiony przez pracownika zakładu, odpowiednio przeszkolonego i odpowiedzialnego tylko i wyłącznie w sytuacji kryzysowej. Jeżeli możliwe jest wyłącznie maszyny w sposób standardowych, należy to zrobić.