Historia polskich symboli

Każdy obywatel naszego kraju z pewnością wie, co oznacza symbol kotwicy w historii naszego kraju. Skąd się jednak wziął? Jaką ma genezę? Kiedy i przez kogo był używany? Postaram się pokrótce przedstawić historię kotwicy jako symbolu ważnego dla historii Polski.

Polska Walcząca – skąd wziął się ten symbol?

symbol polski walczącejPopularna kotwica, czyli symbol Polski Walczącej, znana jest od czasów II Wojny Światowej. Powstała poprzez połączenie liter P oraz W w symbol przypominający kotwicę statku. Co ciekawe, symbol ten wyłoniony został w 1942 roku podczas konspiracyjnego konkursu organizowanego przez Armię Krajową. Litera P, oznaczająca słowo Polska, płynnie przechodzi u dołu w literę W, która symbolizuje walkę. Sama kotwica stała się także ogólnym symbolem nadziei na niepodległość i odzyskanie przez Polskę i Polaków wolności. Znak ten był często rysowany na murach oraz chodnikach przez okupowaną ludność, aby pokazywać to, iż jako kraj nie poddaliśmy się w wojnie. Kotwica była wyrazem narodowego ducha oraz stawiania oporu przeciwko okupantom. Stała się także swego rodzaju sposobem na podnoszenie na duchu rodaków w tak trudnej sytuacji, jaką była wojna. Obecnie, Polska Walcząca jest znakiem chronionym przez prawo. Jako symbol walki z okupantem uznana została za dobro narodowe, a jego znieważenie może zostać ukarane. Kotwica, czyli Polska Walcząca, to znak, który powinien znać każdy patriota i wiedzieć, skąd i dlaczego był rysowany. Warto także zdawać sobie sprawę z tego, jak ważny był to symbol dla okupowanego kraju.

Symbolika kotwicy znana jest nie tylko w Polsce. Również kraje alianckie miały swego rodzaju odpowiednik oznaki walki oraz nie poddawania się siłom wroga. Na zachodzie Europy królowało angielskie V, oznaczające Victory, czyli zwycięstwo.