Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

W swoim życiu każdy z nas stanie przed wieloma egzaminami, które będą miały znaczny wpływ na jego przyszłe życie. Większość posiada przecież prawo jazdy, wykształcenie średnie, czy jakiś ukończony kurs z kwalifikacji zawodowych. Wszystko to wiąże się z stresującymi dla aspirującego młodego człowieka egzaminami.

Tłumacz przysięgły angielskiego jest potrzebny.

tłumaczTakie wyzwanie trzeba również podjąć jeżeli pragnie się pracować w zawodzie, jakim jest tłumacz przysięgły. Jest to bardzo wymagający i odpowiedzialny zawód, a więc aby dobrze się w nim sprawdzać trzeba posiadać pewne umiejętności. To właśnie sprawdza egzamin na tłumacza przysięgłego. Zanim jednak będzie się miało możliwość podejścia do podobnego egzaminu trzeba spełnić szereg warunków. Wszystkie można znaleźć na stronie ministra sprawiedliwości wraz z listą tłumaczy, na którą każdy podchodzący do egzaminu ma zamiar trafić.
Każdy tłumacz przysięgły angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego bądź innego języka, podchodzi do takiego samego egzaminu. Różnią się one tylko i wyłącznie językiem w jakim są przeprowadzane. A więc kiedy taki przyszły tłumacz przysięgły niemieckiego chce podejść do egzaminu to musi uzbroić się w cierpliwość. Na zebranie odpowiedniej grupy można czekać bowiem nawet rok. Kiedy już się ona jednak zbierze, zwykle liczy od trzech do pięciu osób, powoływana jest Państwowa Komisja Egzaminacyjna. To ona weryfikuje zdolności i predyspozycje danego kandydata. Każdy egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części. Pierwszą jest pisemna w której aspirujący tłumacze, muszą wykonać tłumaczenia czterech tekstów. Mają oni na to cztery godziny i robią to równocześnie. Zapobiega więc to możliwości szybkiego przepływu informacji pomiędzy kandydatami.

Każdy tłumacz przysięgły musi umieć również wykonywać tłumaczenia ustne, a więc właśnie na tym polega druga część egzaminu. Aby przystąpić do tej części trzeba otrzymać wpierw pozytywną ocenę z poprzedniej. Odbywa się ona zwykle po tygodniu od egzaminu pisemnego i polega da pojedynczym przepytywaniu kandydatów. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich części, każde biuro tłumaczeń w Bydgoszczy czy innym mieście, stoi przed nimi otworem. Warto jednak wykonać egzaminy z kilku języków, ponieważ zwiększy to zdecydowanie ilość zleceń.