Odpowiedni szalunek w wykopie, a bezpieczeństwo ludzi

Bezpieczeństwo ludzi pracujących przy pracach budowlanych i konstrukcyjnych, gdzie niezbędne jest wykonanie odpowiedniego wykopu, jest niezmiernie ważne. Bardzo ważną kwestią w zachowaniu tego bezpieczeństwa jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu – w tym przypadku odpowiedniego szalunku dobranego do wykopu.

Szalunek do wykopu, szalunkowi nie równy

szalunki do wykopówSzalunki do wykopów stanowią obecnie powszechnie stosowane i skuteczne rozwiązanie techniczne, pozwalające zachować bezpieczeństwo podczas różnego rodzaju prac ziemnych – przekopy, rowy pod instalacje, ławy fundamentów itp. Szalunki do wykopów mają również inną nazwę, mianowicie nazywane są obudowami do zabezpieczania ścian tymczasowych wykopów, co doskonale tłumaczy ich zastosowanie dla laików. Występują różne rodzaje szalunków do wykopów, a każdy z nich ma zastosowanie do innego rodzaju  prac. Na przykład lekkie szalunki z aluminium sprawdzają się w płytkich wykopach do 2 metrów głębokości, szalunki do wykopów z lekką obudową stalową nadają się do wykopów na głębokość do około 2,5 metra. Mamy też szalunki do głębokich wykopów powyżej 7 metrów ze specjalnymi wzmocnieniami, szalunki do wykopów z udziałem rur o dużych średnicach, specjalne boksy i komory, które zabezpieczają prace z czterech lub wszystkich stron. To tylko kilka z całej masy urządzeń do zabezpieczenia wykopów. Szalunki do wykopów to bardzo rozległe i skomplikowane zagadnienie, na które ma wpływ wiele czynników – głębokość, rodzaj podłoża w którym kopiemy, rodzaj prowadzonych w wykopach instalacji itd.

Widzimy zatem jak różnorodny i skomplikowany jest system zabezpieczeń wykopów oraz jak szeroką wiedzą techniczną musi dysponować inżynier nadzorujący prace, aby dobór nieodpowiedniego sprzętu nie doprowadził do tragedii i ewentualnych opóźnień w realizacji zadania.