Praktyczne podejście do deklaracji Intrastat

Intrastat jest systemem, który został wprowadzony do Polski równolegle z momentem przystąpienia do Unii Europejskiej. Jest to dedykowana baza statystyczna, która skupia służy jako główny nośnik informacji dotyczący transakcji przeprowadzanych na terenie Unii Europejskiej. Na czym polega dokładnie?

O jakościowej deklaracji Intrastat

deklaracje intrastatDeklaracja Intrastat to specjalny dokument, który musi zostać wypełniony szczegółowo przez przedsiębiorcę, jeśli ten dokonuje wymiany handlowej na terenie Unii Europejskiej. Przeciętne zgłoszenie dotyczy dwóch rodzajów przeprowadzonych transakcji: eksportowej oraz importowej. Przedsiębiorca powinien zawrzeć w dokumentacji dane dotyczące pochodzenia towaru, masy produktu, deklarowanej wartości, ilości towaru oraz informacje dotyczące okresu sprawozdawczego. Nie zawsze przedsiębiorca jest obciążony obowiązkiem uzupełniania dokumentu, ponieważ wszystko zależy od wielu czynników zarobkowych, które są stawiane przed przedstawicielem firmy. Istnieją dwa rodzaje progów, czyli podstawowy dotyczący prostych do pozyskania informacji oraz szczegółowy, który wiąże się ze zbudowaniem złożonego opisu. Pozostaje pytanie: z czym wiąże się niewywiązanie się z tego obowiązku? Niezrealizowane deklaracje Intrastat przed właściciela firmy mogą nieść za sobą konsekwencje w postaci wysokiej kary finansowej. Urząd celny posiada również możliwość sprowadzenia innej formy odpowiedzialności na przedsiębiorcę, jak np. zawiadomienie służb celnych dotyczących niewywiązania się z obowiązków.

Zgłoszenie jest wyjątkowo istotnym elementem porządku sp0łecznego, dlatego na przedsiębiorcy spoczywa duża odpowiedzialność. Istnieje wiele zmiennych, które powodują, że presja przedstawiciela firmy może być większą bądź mniejsza. Warto zwrócić uwagę na tym, aby dokładnie spełniać narzucone obowiązki przez Unię Europejską.