Tłumaczenie szeptane na konferencjach naukowych

Najlepiej sprawdzają się podczas rozmowy w kameralnym gronie. bądź podczas bezpośrednich spotkań z partnerami biznesowymi. Często stosowane są również w sytuacjach, gdy jedynie niewielkie grono odbiorców nie posługuje się powszechnie stosowanym językiem. Nie wymaga ono użycia żadnego specjalistycznego sprzętu, a zasadnicza trudność polega na równoczesnym przekazywaniu przetłumaczonego komunikatu odbiorcom i wysłuchiwaniu dalszej części wystąpienia mówcy.

Na konferencjach przydaje się tłumaczenie szeptane

tłumaczenia szeptane na konferencjiKiedy tylko niewielka grupa osób nie zna języka wypowiedzi prelegenta sadza się koło nich tłumacza. Jego zadanie polega na słuchaniu wypowiedzi i jednoczesnym tłumaczeniu szeptem wypowiedzi na język, którym posługują się słuchacze. Różnica między tłumaczeniem symultanicznym polega na tym, że nie ma potrzeby korzystania z kabiny czy specjalistyczne sprzętu. Często wykorzystuje się tłumaczenia szeptane na konferencji. Jest to bardzo wygodna forma tłumaczenia. Wiele zależy od doświadczenia tłumacza. Wraz z jego poziomem rośnie jakość przekazywanej treści. Tłumacz współpracuje również z organizatorami konferencji, by zapewnić jak najlepszą jakość usługi. Tłumaczenie szeptane wykorzystuje się często zamiast tłumaczenia konsekutywnego. Pozwala to bardzo zaoszczędzić na czasie. Jest również wygodniejsze dla uczestników konferencji. Nie muszą oni korzystać ze sprzętu np. słuchawek, by usłyszeć przetłumaczony tekst. Doświadczony tłumacz potrafi w sposób łatwy i przystępny przekazać całą treść wypowiedzi.

Jest doskonałym wyborem w sytuacjach, gdy jednostka organizująca spotkanie nie dysponuje sprzętem bądź warunkami do przeprowadzenia przekładu symultanicznego. Tłumacz towarzyszy wówczas słuchaczom i ściszonym głosem przekazuje bezpośrednio informacje przekazywane przez mówcę.