Wsparcie pracy geodety

Geodeta to osoba, która zajmuje się pomiarami terenu pod budowę dróg, autostrad, domów, mieszkań. Tworzy również w mapy projektowe w celu sporządzenie niezbędnej dokumentacji. Specjaliści z tego zakresu przygotowują pomiary, mapy, prowadza ewidencję gruntów.

Oprogramowania w pracy geodety

oprogramowanie dla geodetówGeodeci zajmują się również wyceną nieruchomości na podstawie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Praca w tym zwodzie jest bardzo różnorodna, nie ma rutyny. Na tym stanowisku wymagana jest umiejętność logicznego myślenia, zdolności techniczne i matematyczne. Praca godety opiera się planowaniu przestrzeni, rysunku technicznym i dobrej pamięci wzrokowej. Na rynku dostępne jest oprogramowanie dla geodetów, które wspomaga tworzenie map i obliczeń. Różnią się one funkcjami i stopnień zaawansowania. Materiały geodezyjne i kartograficzne mogą występować w formie papierowej, cyfrowej, jako zdjęcia satelitarne, dokumentacja tworzona w wynik prac geodezyjnych. Osoby będące geodetą pracują najczęściej w firmach budowlanych lub firmach geodezyjnych. Jednak takie stanowisko istnieje również na każdym szczeblu administracyjnym. Współpraca z geodetą jest konieczna podczas całej inwestycji budowy. Współpraca zaczyna się od momentu zakupu działki i trwa do momentu dodaniu budynku do użytku. Planując budowę, przed wykonaniem projektu wykonywane są pomiary geodezyjne.  Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych to konieczny dokument podczas starania się o pozwolenie na budowę.

Po pozwoleniu na budowę geodeta wykonuje pomiary działki, aby określić, jakie powinno być położenie budynku. Kiedy budowa jest już skończona, geodeta określa, czy budynek usytuowany jest zgodnie z pomiarami. Ceny usług geodezyjnych różnią się między sobą. Wszystko zależy od danej miejscowości zakresu prac.