Wydajne plony, a nawożenie kukurydzy

Może się wydawać, że wszystkie rośliny potrzebują tych samych podstawowych składników mineralnych i składników odżywczych, aby mogły rosnąć, to kukurydza jest unikalnym gatunkiem roślin, który ma swoje własne indywidualne preferencje odżywcze, opierające się o jej cykl życia.

Odporność na choroby dzięki nawożeniu kukurydzy

nawożenie kukurydzyCiekawostką jest fakt, że kukurydza nie utrwala własnego azotu.  Cykl życiowy kukurydzy dzieli się na osiem odrębnych etapów wzrostu. Aby osiągnąć pełny potencjał, nie tylko wydajność, ale także jakość, roślina kukurydzy potrzebuje optymalnego odżywiania w każdym z krytycznych punktów życia. Kukurydza rośnie najlepiej na żyznej, gliniastej, przepuszczalnej glebie, gdzie rośliny przez cały dzień otrzymują światło słoneczne. Z powodu dużych wymagań glebowych rolnicy często stosują nawożenie kukurydzy. Nawozy wspomagają rozwój i wzrost sadzonek poprzez dostarczanie niezbędnych składników odżywczych w dostępnych miejscach w pobliżu korzeni. Szybki rozwój upraw jest pożądany, ponieważ poprzez przyspieszanie faz wzrostu można mieć wpływ zarówno na rozwój rośliny jak i ilość plonów.  Również szybko rosnące młode rośliny są bardziej odporne na ataki owadów i choroby, a także skuteczniej mogą konkurować z chwastami. Łatwo dostępne składniki odżywcze w pobliżu młodych roślin pomagają zapewnić szybki wczesny wzrost i tworzenie dużych liści, które są niezbędne do fotosyntezy, późniejszych procesów wzrostu i wcześniejszej dojrzałości plonu. Zastosowanie nawozu poprawia wielkość plonu głównie dlatego, że zapewnia łatwo dostępne źródło składników odżywczych roślinie.

Obecność szczególnie fosforu, który jest łatwo dostępny dla ograniczonego systemu korzeniowego sadzonki wzmacnia i uodparnia roślinę, na grzyby i inne czynniki chorobotwórcze. Chociaż gleba może mieć wysoką płodność, system korzeniowy siewki może nie być w stanie uzyskać niezbędnych składników odżywczych z powodu braku rozmiaru i gęstości gleby.